Phòng khám Đa khoa Văn Lang (VLMC) thiết kế quy trình thăm khám tinh gọn, tiết kiệm thời gian cho khách hàng song vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Bước

Mô tả

1. Tiếp đón, lấy STT

– Khách hàng được Điều dưỡng phân loại bệnh và hướng dẫn bấm Số thứ tự (STT)

– Khách hàng điền thông tin cá nhân (đối với khách hàng mới)

– Khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết:

+ Bảo hiểm y tế (nếu có)

+ Giấy tờ cá nhân có hình hợp pháp

+ Toa thuốc và chỉ định Bác sĩ (nếu khách hàng tái khám)

2. Tiếp nhận  

– Khách hàng chờ đến STT của mình

– Khách hàng xuất trình các giấy tờ cần thiết nêu trên

– Đóng phí khám bệnh theo hướng dẫn

3. Cân đo

– Khách hàng được lấy dấu hiệu sinh tồn

– Khách hàng được hướng dẫn số phòng Bác sĩ khám bệnh

4. Khám bệnh

– Khách hàng đợi đến lượt khám của mình

– Khách hàng thực hiện Quy trình Cận lâm sàng (nếu có)

– Bác sĩ tiến hành khám bệnh và tiến hành chẩn đoán

– Bác sĩ kê toa thuốc và hẹn tái khám (Nếu có)

5. Mua thuốc

– Khách hàng mua thuốc theo toa thuốc của bác sĩ

– Sau khi hoàn thành, khách hàng tiến hành ra về