Phòng khám Đa khoa Văn Lang – VLMC hoạt động với khung thời gian sau đây:

Giờ khám bệnh:

        + Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30

        + Buổi chiều: Từ 12 giờ 30 đến 16 giờ

Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần