MIÊU TẢ CÔNG VIỆC

CHỨC DANHNHÂN VIÊN KINH DOANH
PHÒNG BANKHỐI VĂN PHÒNG

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Phát triển doanh thu từ các môi giới bảo hiểm thẩm định, Campuchia.
• Phát triển doanh thu từ môi giới phòng mạch.
• Thống kê báo cáo doanh thu cho các bác sĩ và các môi giới.

1. Nhiệm vụ chính:
• Xây dựng mối quan hệ tốt với nhóm môi giới bảo hiểm, Campuchia nhằm mang lại khách hàng và doanh thu cho phòng khám.
• Xây dựng hệ thống phòng mạch vệ tinh nhằm nâng cao doanh số.
• Chăm sóc tốt khách hàng cá nhân dùng gói khám.
• Thu thập thông tin khách hàng.
• Ký kết các hợp đồng môi giới bảo hiểm thẩm định và Campuchia.
• Ký kết các hợp đồng môi giới phòng mạch.
• Tìm kiếm khách hàng gói khám cá nhân.
• Thống kê báo cáo kết quả doanh thu cho các bác sĩ nội ngoại phòng khám.
• Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh trong ngành và đưa ra ý tưởng, giải pháp nhằm đáp ứng cạnh tranh trên thị trường.
• Tìm hiểu thông tin khách hàng nhằm tang hiệu quả phục vụ khách hàng.
2. Nhiệm vụ khác:
• Phối hợp cùng team marketing triển khai các chương trình của phòng khám.
• Phối hợp với các khoa phòng để chăm sóc tốt cho khách hàng.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Trình độ: đại học.
• Tiếng Anh giao tiếp tốt.
• Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực.
• Năng lực chuyên môn: kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt.
• Yêu cầu khác: Năng động, có khả năng làm việc độc lập, khả năng xử lý vấn đề tốt.

Liên hệhr@vlmc.vn

Loại hình công việc: Full Time
Địa điểm: 233A Phan Văn Trị
Rất tiệc! Vị trí ứng tuyển này đã hết hạn.
Đặt lịch khám Tìm bác sĩ Gọi hotline