BS.CKI Nông Văn Ang
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ CHUYÊN KHOA mắt

BS.CKI Nông Văn Ang là Bác sĩ điều trị của Chuyên khoa Mắt tại Phòng khám Đa khoa VLMC. Bác sĩ có hơn 7 năm làm việc tại Khoa Cấp cứu Liên chuyên khoa và 6 năm kinh nghiệm khám và điều trị bệnh về mắt.

Kinh nghiệm làm việc:

  • Bác sĩ cấp cứu, khoa Cấp cứu Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Cư Jút (2010 – 2016)
  • Bác sĩ điều trị, khoa Mắt, Phòng khám Đa khoa Vân Hải (2017 – 2018)
  • Bác sĩ điều trị, khoa Mắt, Phòng khám Đa khoa Thái Anh (2019 – 2020)
  • Bác sĩ điều trị, khoa Mắt, Phòng khám Đa khoa VLMC (từ 2020 đến nay)

Quá trình đào tạo:

  • Bác sĩ, Học viện Quân y (2004 – 2010)
  • Bác sĩ sau Đại học, Đại học Y dược TP.HCM (2016-2018)