BS. CKI. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT

BS.CKI Nguyễn Thị Quỳnh Trang là bác sĩ điều trị của khoa Răng Hàm Mặt.

Bác sĩ Quỳnh Trang có hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt.

Kinh nghiệm làm việc:

  • Bác sĩ, Nha khoa Mỹ Lệ (2012-2017)
  • Bác sĩ điều trị, Phòng khám Đa khoa VLMC (từ 2020 đến nay)

Quá trình đào tạo:

  • Bác sĩ, khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y dược TP.HCM
  • Bác sĩ Chuyên khoa 1, khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y dược TP.HCM