BS.CKI Nguyễn Mạnh Hà
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ CHUYÊN KHOA sản phụ khoa

BS.CKI. Nguyễn Mạnh Hà hiện là Giám đốc chuyên môn, đồng thời là bác sĩ điều trị của  khoa Sản Phụ khoa.

Bác sĩ Mạnh Hà có kinh nghiệm trong các nghiệp vụ: 

 • Khám, điều trị sản phụ khoa 
 • Khám, điều trị bệnh da liễu, chăm sóc da 
 • Siêu âm 

BS.CKI. Mạnh Hà hiện là thành viên của Hội Sản Phụ khoa Việt Nam và Hội Da liễu Việt Nam.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Bác sĩ điều trị, khoa Nội – Nhi, Trung tâm Y tế huyện Kon Plong, Kon Tum (2001-2002)
 • Trưởng khoa Ngoại – Sản, Trung tâm Y tế huyện Kon Plong, Kon Tum (2002-2004)
 • Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kon Plong, Kon Tum (2004-2012)
 • Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy, Kon Tum (2012-2016)
 • Giám đốc Trung tâm Phòng chống Bệnh XH tỉnh Kon Tum (2016-2018)
 • Trưởng Phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Kon Tum (2018-2020)
 • Bác sĩ điều trị cao cấp, khoa Sản Phụ khoa, Phòng khám Đa khoa VLMC (từ 2020 đến nay)

Quá trình đào tạo:

 • Bác sĩ, Đại học Tây Nguyên (1995-2001)
 • Bác sĩ Đa khoa (2001-2007)
 • Bác sĩ Chuyên khoa 1, Đại học Y Hà Nội (2007-2009)
 • Bác sĩ Da liễu, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2019)